Leverte Båter

Bygg 95 Argo

Bygg 95 Argo

15 meter snurrevad/garn
Bygg 92 Skartind

Bygg 92 Skartind

19,8 meter snurrevad-/reketråler
Bygg 87 Stian Andre

Bygg 87 Stian Andre

18 meter snurrevad-/reketråler
Bygg 93 Thor Arild

Bygg 93 Thor Arild